FySport – program pohybové výchovy vytvořený fyzioterapeutkou

Pětitýdenní programy pro děti, kde zdravě cvičíme, poznáváme vlastní tělo, učíme se ho zdravě používat a vytváříme zdravé pohybové návyky prostřednictvím kombinace prezenčních lekcí a domácí práce podle videomateriálů.
Z potřeby reagovat na dnešní životní styl a zhoršující se držení těl a motorických dovedností dětí vznikly pod vedením dětské fyzioterapeutky a nadšené „tělocvikářky“ a instruktorky pilates netradiční programy pohybové výchovy dětí. Oproti běžným sportovním kroužkům klademe velký důraz na zdravotní aspekt, sebepoznání, vzdělání a přínos pro pohybový aparát do budoucna.
Program je kombinací:
pěti prezenčních lekcí (Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9)
pěti týdnů domácí výzvy podle videomateriálů se systémem drobných
motivačních odměn
Benefit navíc:
Spolúčast rodiče při domácí výzvě výrazně zvyšuje efekt programu a navíc má pozitivní vliv na pohybový aparát i pro něj.

Kdy: pondělí od 16.00 (zahájení 13. května)

Kde: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9

Bezbariérový přístup zajištěn.

Lektor: HANA TONAROVÁ

Kontakty: 603 273 810info@fysport.cz, elektronická přihláška na: fysport.cz