Petr Krumphanzl

Hudba

Vzdělání: absolvent ČZU, absolvent rockové školy Come To Jam u Norbiho Kovacse, absolvent jazzových dílen a soukromých lekcí u Zdenka Fišera a Luboše Andršta.
Praxe: série videoškol pro kytary.cz, vedení hudebních kurzů v DDM Opatov a v divadle Karla Hackera

KURZY VEDENÉ LEKTOREM

Výuka na hudební nástroje - kytara, ukulele

Den a čas dle individuální domluvy s lektorem
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9
Petr Krumphanzl