O projektu

Divadelní projekt Gong dětem, podporovaný hlavním městem Praha a městskou částí Praha 9, si během celé doby svého téměř dvacetiletého fungování získává stále větší diváckou přízeň v širokém spektru všech, pro které je určen.

Divadlo Gong nabízí v rámci tohoto projektu více než 20 titulů, se kterými se děti a studenti setkávají při školní výuce, ale také tituly zcela nové a původní. Zajímavá je žánrová pestrost repertoáru. Lze v něm najít klasické pohádky, muzikály, komedie, slavná díla českého i světového dramatu, ale také autorská představení.

Projekt Gong dětem realizuje umělecký soubor - Divadlo AHA!, který hraje na Velké i Malé scéně Divadla Gong. Tvůrci projektu Gong dětem usilují o vysokou uměleckou a estetickou úroveň představení, což se dlouhodobě odráží nejen v příznivých reakcích dětí a mládeže, ale i v kladných ohlasech jejich pedagogů.

Po 19 letech úspěšného fungování projektu Gong dětem se rozhodli jeho realizátoři z Divadla AHA! obohatit nabídku svého repertoáru pro mateřské, základní i střední školy o nový druh pořadů, a to o zábavně-vzdělávací programy s následnými besedami pro dětské diváky. Tato chystaná představení zaštiťuje název SE ZÁBAVOU ZA VZDĚLÁNÍM.

Nový typ pořadů bude čerpat svoji inspiraci v učebních osnovách řady předmětů. V první fázi by to měla být například hudební výchova, cizí jazyky nebo fyzika. Pilotním projektem, poodhalujícím charakter představení této nové vize, je (Ne)bezpečná (ko)média, nedávno realizovaná divadelní inscenace o problematice sociálních sítí, vycházející ze skript nově zavedeného předmětu na základních školách mediální výchovy.

 


KDE NÁS NAJDETE

Předprodej

Předprodej a rezervace: divadlogong.cz, ticketportal.cz, kulturniportal.cz, osobně pokladna Divadla Gong

Otevírací doba pokladny:
pondělí–pátek 14.00–18.00 a vždy hodinu před představením (při programu do 20.00)

Kontakty: 266 311 629, 777 865 885, pokladna@divadlogong.cz

Divadlo Gong

Divadlo Gong
Sokolovská 969/191, Praha 9
Spojení: metro B (stanice Českomoravská), tramvaj č. 6 a 14 (stanice Divadlo Gong)

Produkce/pronájem prostor: 602 617 904
Divadlo Gong – gong@divadlogong.cz
Gong dětem – gongdetem@divadlogong.cz
facebook.com/DivadloGong

PARTNEŘI A SPONZOŘI