CELOROČNÍ NABÍDKA

KURSY 2016/2017 - CELOROČNÍ NABÍDKA

HUDEBNÍ KURSY 

Klavír, zpěv, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, alt a tenor saxofon
Kursy jsou vhodné pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.
Vytvoření individuálního plánu přesně podle potřeb žáka, možnost začít kdykoliv během roku.
Všechny hudební učebny jsou vybaveny PA systémem a mikrofony.
Cena za lekci: děti 210 Kč, dospělí 270 Kč vč. DPH

HERECKÉ KURSY
Divadelní kurs pro děti - PIMPRLATA
Kurs je vhodný pro děti od 6 do 9 let.
Skladba kursu: 1x týdně 1 hodina (60 min), 1x za 14 dní 1 hodina hudební průpravy, 1x měsíčně (místo hodiny herectví) pohybová průprava.
Kurs tvořivou formou her všestranně rozvíjí osobnost dítěte. Umožňuje objevit a rozvinout umělecký talent. Děti se naučí základní jevištní řeč, pohyb, tanec, zpěv.
Po absolvování kursu mohou děti pokračovat v hereckých kursech v Divadle Gong, případně v dalších pěveckých nebo výtvarných kursech.
Cena za pololetí: 1250 Kč

Divadelní kurs pro děti - FANTOMOVÉ DIVADLA
Kurs je vhodný pro děti od 10 -14 let.
Skladba kursu - 1x týdně 2 hodiny (2x 45 min), 1x za 14 dní 1 hodina hudební průpravy, 1x měsíčně (místo hodiny herectví) pohybová průprava.
Kurs se zaměřuje na rozvoj představivosti, fantazie, slovní zásoby, správné mluvy, empatie  a komunikace. Rozvíjí i pohybové dovednosti jako jsou základy baletu či vnímání hudby spojené s improvizací. Od 2. pololetí se začíná v rámci kursu pracovat na konkrétním divadelním představení. Tento kurs doporučujeme také všem zájemcům o studium na středních uměleckých školách jako průpravu k přijímacím a talentovým zkouškám.
Cena za pololetí: 2500 Kč

Divadelní hodiny pro starší a pokročilé
Kurs je určen pro všechny fanoušky divadelního umění ve věku 55 a více let, kteří si chtějí splnit v životě přání a stát se hercem nebo herečkou.
Skladba kursu: 1x týdně 2 hodiny (2x 60 min), 1x za 14 dní 1 hodina hudební průpravy, dle potřeby pohybová průprava.
Kurs je zaměřen na základy hereckého řemesla, dialogy, pantomimu, jsou v něm průběžně absolvována praktická cvičení, procvičuje se paměť.
Herecké kursy začínají v 2. polovině září a budou zakončeny v červnu 2015 divadelním představením nebo pásmem v Divadle Gong.
Cena za pololetí: 1720 Kč vč. DPH

JAZYKOVÉ KURSY
Angličtina pro věčné začátečníky
Individuální výuka, společné konverzační hodiny.
Cena za lekci: dospělí 370 Kč vč. DPH (individuální 60 minutová hodina), děti 300 Kč (individuální 45 minutová hodina)

Španělština
Individuální výuka. Společné konverzační hodiny. 
Kurs je rozdělen na začátečníky a mírně pokročilé 
a také dle věkových kategorií (žáci 1. stupeň, 2. stupeň, dospělí).
Cena za lekci: dospělí 370 Kč vč. DPH (individuální hodina - 60 min.), děti 300 Kč (individuální hodina - 45 min.)
Cena za konverzační hodinu (2-3 žáci): 
dospělí 300 Kč vč. DPH (60 min.), děti 250 Kč (60 min.)

Konverzace v německém jazyce
Individuální výuka s možností společných konverzačních hodin. Kursy jsou vhodné pro dospělé. 
Cena za lekci: 370 Kč vč. DPH (individuální 60 minutová hodina)

Služby logopedického asistenta
Procvičování vyvozování hlásek. Kursy jsou vhodné pro děti i dospělé. 
Cena za lekci: děti 100 Kč (individuální návštěva), dospělí 200 Kč vč. DPH (individuální návštěva)

Trénink jazykových dovedností podle Elkonina
Kursy jsou určeny pro děti, které mají odloženou školní docházku a jiné vývojové obtíže, a vhodné také pro děti s narušenou komunikační schopností. Cílem kursu je mj. usnadnění nástupu do základní školy.
Cena za rok: 3200 Kč (32 lekcí 1x týdně)

VÝTVARNÉ KURSY
Keramika
Kursy jsou vhodné pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé, je zajištěné odborné vedení, možnost točení na kruhu a vlastní pec.
Cena za lekci (2 hodiny): předškolní děti 120 Kč, školní děti 140 Kč, dospělí 200 Kč vč. DPH

Ruční práce
Kursy Tilda jsou vhodné pro všechny, kdo mají šikovné ruce, fantazii a chuť se něco nového naučit. Také nabízíme další druhy technik: candy bags, qulling, patchwork, fimo, šperky z pogů, scrapbooking , recy-věci atd. Kursy jsou pořádány nárazově, termíny najdete na webových stránkách divadlogong.cz. Kursy jsou organizovány tak, abychom vám byli schopni nabídnout ve stejném čase i program pro vaše děti.

TEMATICKÉ AKCE V KURSECH
V období adventu a Velikonoc připravujeme pro celou rodinu příjemné odpoledne plné nových výtvarných a řemeslných technik. Je možné si u nás vyrobit dárky 
pro své blízké a naučit se něco o starých zvycích a obyčejích. Na podzim a na jaře lze využít možnosti zúčastnit se našeho bazaru dětského 
oblečení a hraček a společně najít nové využití pro věci, které již nepotřebujete. Během návštěvy POHÁDEK NA DVOREČKU můžete využít doprovodného 
programu a v našem výtvarném ateliéru si vyrobit pár drobností.

SPORTOVNÍ KURSY
Judo pro děti
Kurs je vhodný pro děti, začátečníky i pokročilé.
Cena za pololetí: 1500 Kč

Jóga pro děti
Kurs je vhodný pro rodiče s dětmi ve věku 4-7 let a pro děti ve věku 8-15 let.
Cena za lekci: 70 Kč

Jóga pro dospělé
Kurs je vhodný pro dospělé, začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.
Cena za lekci: 100 Kč vč. DPH, senioři 90 Kč vč. DPH

Pohybová výchova
Kurs je vhodný pro děti ve věku 4-6 let. Je zaměřen na základy pohybové a taneční průpravy. 
Cena za pololetí: 1100 Kč

Cvičení maminek s dětmi
Společné cvičení s rodiči, vhodné pro děti od 2 let.
Cena za lekci: 100 Kč

Cvičení pro ženy
Aerobik, cvičení na trampolínách.
Cena za lekci: 100 Kč vč. DPH, možnost zakoupení permanentek

Hooping
Kursy jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé. Jedná se o kurs cvičení s obručí. 
Cena za 10 lekcí: začátečníci 1500 Kč vč. DPH, pokročilí 2000 Kč vč. DPH

Šachy
Šachový kroužek pro děti 
pod vedením zkušených trenérů. Výuky se mohou zúčastnit děti již od 5 let, 
na libovolném stupni výkonnosti včetně začátečníků.
Cena za lekci: 70 Kč 

Ceny kursů pro dospělé jsou uvedeny vč. 21 % DPH, na ceny kursů pro děti se DPH nevztahuje.

INFORMACE A ZÁPIS:
úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 13-20 hodin
mobil: 777 853 883, 608 930 306
email: kursy@divadlogong.cz

 

KDE NÁS NAJDETE

Kontakt

Obecní dům ve Vysočanech
Jandova 4, Praha 9
spojení: metro B či tram. č. 14 a 16 - stanice Vysočanská

Informace a zápis:
telefon: 777 853 883, 608 930 306
e-mail: kursy@divadlogong.cz

Úřední hodiny:
pondělí-čtvrtek 13-20 hodin

PARTNEŘI A SPONZOŘI