CELOROČNÍ NABÍDKA

KURSY 2017/2018 - CELOROČNÍ NABÍDKA
ZAČÍNÁME V ZÁŘÍ 2017

HERECKÉ KURSY
PIMPRLATA (4-6 let) - po 16:00–16:45

Skladba kursu: 1x týdně 1 hodina (45 min)
Kurs nenásilnou formou rozvíjí přirozenou schopnost hrát si do prvotní divadelní formy, hledá inspiraci pro různé druhy projevu v dětem známém světě, je zaměřen (skrz praktikované hry a cvičení) na pohybové dovednosti, vzájemnou spolupráci a trénink jednoduchých přednesů a rolí.
Cena za pololetí: 1100 Kč
PINOKIOVÉ (7-9 let) - čt 15:30–16:30
Skladba kursu: 1x týdně 1 hodina (60 min), pohybová průprava (místo hodiny herectví) dle potřeby.
Kurs tvořivou formou her objevuje a rozvíjí umělecký talent dítěte i jeho osobnost, učí je základní jevištní řeči, pohybu, tanci, zpěvu. Po absolvování mohou děti pokračovat v hereckých kursech Divadla Gong, případně v hudebních nebo výtvarných kursech.
Cena za pololetí pro děti: 1250 Kč
FANTOMOVÉ DIVADLA (10-14 let) - čt 16:30–18:00
Skladba kursu: 1x týdně 2 hodiny (2x 45 min), pohybová průprava (místo hodiny herectví) dle potřeby.
Kurs je zaměřen na rozvoj představivosti, fantazie, slovní zásoby, správné mluvy, empatie a komunikace, rozvíjí pohybové dovednosti, jako jsou základy baletu či vnímání hudby spojené s improvizací. Doporučujeme mj. všem zájemcům o studium na středních uměleckých školách jako průpravu k přijímacím a talentovým zkouškám.
Cena za pololetí: 2500 Kč vč. DPH
DIVADELNÍ HODINY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ (55 let a více) - út 18:00–20:00
Skladba kursu: 1x týdně 2 hodiny (2x 45 min), pohybová průprava dle potřeby.
Kurs je zaměřen na základy hereckého řemesla, dialogy, pantomimu, jsou v něm průběžně absolvována praktická cvičení, procvičuje se paměť. Je určen pro všechny fanoušky divadelního umění, kteří si chtějí splnit v životě přání a stát se hercem nebo herečkou.
Cena za pololetí pro děti: 1720 Kč vč. DPH

Herecké kursy začínají v 2. polovině září 2017 a budou zakončeny v červnu 2018 divadelním představením nebo pásmem v Divadle Gong.

HUDEBNÍ KURSY
Klavír, zpěv, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, hoboj, alt a tenor saxofon, akordeon, hudební teorie
(pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé).
Vytvoření individuálního plánu přesně podle potřeb žáka, možnost začít kdykoliv během roku.
Cena za lekci (45 min): děti 210 Kč, dospělí 270 Kč vč. DPH

JAZYKOVÉ KURSY
Angličtina pro věčné začátečníky (pro dospělé)

Individuální výuka, společné konverzační hodiny.
Cena za lekci: 370 Kč vč. DPH (60 min)
Španělština
Individuální výuka, společné konverzační hodiny.
Kurs je rozdělen na začátečníky a mírně pokročilé, a také dle věkových kategorií (žáci 1. stupeň, 2. stupeň, dospělí).
Cena za individuální lekci: děti 300 Kč (45 min), dospělí 370 Kč vč. DPH (60 min), cena za konverzační hodinu (2–3 žáci, 60 min):děti 250 Kč, dospělí 300 Kč vč. DPH
Italština
Individuální výuka.
Cena za lekci (60 min): 370 Kč vč. DPH
Konverzace v německém jazyce (pro dospělé)
Individuální výuka s možností společných konverzačních hodin.
Cena za lekci (60 min): 370 Kč vč. DPH, možnost zakoupení permanentky na 10 lekcí.

VÝTVARNÉ KURSY
Keramika (pro děti i dospělé) - pondělí, čtvrtek 15:00–20:00
Během kursů (určených pro začátečníky i pokročilé) je zajištěné odborné vedení, možnost točení na kruhu a použití vlastní pece.
Cena za lekci (60 minut, materiál v ceně): předškolní děti 80 Kč, školní děti 70 Kč
Permanentka pro děti na 10 lekcí (po 60 min), materiál v ceně: předškolní 700 Kč, školní 600 Kč
Permanentka pro dospělé: 10 lekcí (po 60 min), materiál v ceně - 1600 Kč vč. DPH, 6 lekcí (po 60 min), materiál v ceně - 600 Kč vč. DPH

Kursy šití
Kurs je zaměřen na základy šití na stroji, práce podle střihu, háčkování, vyšívaní, patchwork, šití dekorací atd.
Cena kursu (trvání cca 6 hodin), materiál v ceně: 480 Kč vč. DPH

SPORTOVNÍ KURSY
Jóga pro dospělé
(začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí) - začátečníci út 16:30–17:30; pokročilí út 17:30-19:00
Cena za lekci: 100 Kč (vč. DPH), senioři 90 Kč (vč. DPH)

Pohybová výchova pro děti (4-6 let) - st 16:30–17:30
Kurs je zaměřen na základy pohybové a taneční průpravy.
Cena za pololetí: 1100 Kč

Cvičení maminek s dětmi (od 2 let) - st 15:00–16:00
Společné cvičení.
Cena za lekci (60 minut): 100 Kč

Step pro děti (10-15 let) - po 17:30–18:30
Kurs specifického tance založeného na úderové práci nohou v jedinečném jazzovém rytmu a synkopaci.
Cena za 10 lekcí: 1200 Kč

Cvičení pro ženy - aerobic - pondělí 19:00–20:00
Cena za lekci
: 100 Kč vč. DPH, možnost zakoupení permanentek

Hooping (začátečníci i pokročilí) - út 20:00–21:00
Kurs cvičení s obručí, kde se naučíte správně manipulovat se speciálně navrženým kruhem a propojíte hravé cvičení se žhavými tanečními prvky.
Cena za 10 lekcí: začátečníci 1500 Kč vč. DPH (1 lekce - 60 min), pokročilí 2000 Kč vč. DPH (1 lekce - 90 min)

Základy standardních a latinsko-amerických tanců (všechny věkové kategorie) - čt čas bude doplněn
Kurs (určený párům i jednotlivcům) je zaměřen na základní techniky a figury jednotlivých společenských tanců (waltz, tango, valčík, slowfox, quickstep, samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive), výuka bude vždy přizpůsobena průměrnému věku skupiny.
Cena za 10 lekcí (1 lekce - 60 minut): děti 1200 Kč, dospělí 1500 Kč vč. DPH, senioři 1200 Kč vč. DPH

Ceny kursů pro dospělé či seniory jsou uvedeny včetně DPH, na ceny kursů pro děti se DPH nevztahuje.
Rozvrh u některých kursů lze domluvit individuálně, pevně stanovené termíny sledujte v záložce Rozvrh 2017/2018.

ZMĚNA PODMÍNEK VYHRAZENA

DÁLE PŘIPRAVUJEME: kursy hip hopu, flirt dance a další.
Nabízíme možnost pronájmu učeben pro individuální i skupinové kursy.

Zápis do kursů na školní rok 2017/2018 probíhá od 21. 8. 2017, a to buď osobně v kanceláři kursů, nebo elektronicky na webových stránkách divadlogong.cz.
Adresa: Obecní dům, Jandova 4, Praha 9
Úřední hodiny: srpen od 21. 8. po-čt 13-18; od září (po celý školní rok) po-čt 13-20
Tel.: 777 853 883, 608 930 306
Email:
kursy@divadlogong.cz
Web: divadlogong.cz
Facebook: Divadlo Gong

 

 

 

KDE NÁS NAJDETE

Kontakt

Obecní dům ve Vysočanech
Jandova 4, Praha 9
spojení: metro B či tram. č. 14 a 16 - stanice Vysočanská

Informace a zápis:
telefon: 777 853 883, 608 930 306
e-mail: kursy@divadlogong.cz

Úřední hodiny:
pondělí-čtvrtek 13-20 hodin

PARTNEŘI A SPONZOŘI